Ypma's Bakkerij te Heeg - Drie Generaties Bakkerij Ypma Heeg - Ypma's Bakkerij - Heeg Friesland

Ga naar de inhoud
In de zomermaanden ook op zondag geopend... zondag 5 juli t/m zondag 30 augustus van 08:00 tot 12:00 uur...

.

Drie generaties bakkers Ypma.

Pake Yme Ypma was de eerste bakker van dit geslacht. Hij is begonnen als vrachtrijder en is daarna als bakkersknecht gaan werken.
Omdat de toenmalige eigenaar Goenga geen kinderen had, kon pake Yme in 1919 de bakkerij overnemen.

Om bakker te zijn in die tijd, was wel even iets anders dan heden dage.
Er waren vier bakkers in Heeg en Heeg was in die tijd heel wat kleiner.

De bakkerij was ook kleiner, er werkten twee bakkers 'feinten'en een bolerinster.
Een bolerinster was meestal een weduwe, die om brood op de plank te krijgen met brood ventte (sutele).

De ovens werden in die tijd gestookt met takkenbossen en turf.
Was de oven eenmaal op temperatuur, dan ging de turf er uit en de broden er in.

In de tweede wereldoorlog was er een gebrek aan brandstof en werd er gestookt met wat men maar kon bemachtigen, soms zefs met spaanders hout.

Brood werd met een houten bakkerskar huis aan huis bezorgd, maar ook per melkboot van Osingahuizen naar Koufurderrige 1958 was het jaar dat de mogelijkheid bestond om van de A.O.W. gebruik te kunnen maken, en daar heeft pake Yme dan ook gebruik van gemaakt.

Inmiddels was de tweede generatie Ypma al enige jaren bij pake Yme in het vak. Douwe en Lieuwe Ypma kochten in 1958 de bakkerij over van pake Ypma, zij hebben de bakkerij verder uitgebeid en tot en met 1993 in gewerkt.

Wij zijn (Yeme en Paulien Ypma) op 01-01-1993 eigenaren van de bakkerij geworden ( de derde generatie) en hebben dit bedrijf ook weer verder uitgebreid en gemoderniseerd.

.

Vrijdag: 07:00 t/m 18:00
Terug naar de inhoud